Дръжте Крадеца

Влакът бавно се поклащаше и както си е редно започнах да се унасям в сладка дрямка. Всички звуци са ми познати-тракането на колелата, гласовете на хората от съседните купета, шумоленето на вестника, който мъжът срещу мен разлистваше. Тишина, изпълнена със звуци. На една от поредните гари в купето влезе жена. И като доказателство, че светът