Вятър

Изви се вятър и премести боклуците на друго място. Набързо прекрои небето и смени местата на всички облаци. После за малко нещо се ядоса и затъмни света. Ама само за малко. Бързо му мина и пак остави Светлината да ни залее. Пустата му сила се опита да ми изтръгне чадъра, но аз го стиснах здраво

By |2020-08-31T20:26:46+01:00August 31st, 2020|Categories: Мислички|0 Comments

Светлото ми Бъдеще

  Сбръчкана. Грозна. Дебела. Без пари. Без работа. Без дом. Без семейство. И най-лошото: без възможности. Това ще съм аз на стари години. Т.е, след малко. Къде се пропилях? Къде кривнах? Защо се изгубих? Останало ли е нещо от това, което бях? Или само малки искрици позапалват рехав огън и след броени часове уморено се

By |2020-09-14T10:25:20+01:00August 31st, 2020|Categories: Мислички|0 Comments

Времена

Единственото сигурно нещо в този живот е Бъдещето. То винаги ще се случи. Без никакво съмнение. Как? Никой не знае как, но ще се случи. Сега не съществува. Сега е начинът по който ние възприемаме какво се случва около нас, докато го осмисляме. Но ние сме прекалено бавни, за да осъзнаем Сега. Докато го усетим,

By |2020-08-31T09:46:26+01:00August 30th, 2020|Categories: Мислички|0 Comments
Go to Top