Единственото сигурно нещо в този живот е Бъдещето.

То винаги ще се случи. Без никакво съмнение.

Как?

Никой не знае как, но ще се случи.

Сега не съществува.

Сега е начинът по който ние възприемаме какво се случва около нас, докато го осмисляме. Но ние сме прекалено бавни, за да осъзнаем Сега. Докато го усетим, и Сега отминава.

Миналото, това си ти.

Ти си картината на своето Минало.

Всичко, през което си преминал е гравирано по твоето тяло, разум и душа.

Ако обичаш Миналото си, обичаш и Себе си.